Cabinetul Individual de Avocat Barbu Mihail-Constantin este rodul perseverenţei avocatului Mihail C. Barbu, adept al analizei în detaliu şi al păstrării confidenţialităţii afacerilor clienţilor săi, valori care l-au făcut şi l-au păstrat partener al acestora.

Rigoare
Rigoare după şcoala juridică de la Bucureşti.
Confidenţialitate
Confideţialitate după taina ortodoxă a mărturisirii.
Perseverenţă
Perseverenţă din pasiune pentru lucrarea ce tinde spre perfecţiune.
Iunie 2021 - titularul Cabinetului a publicat articolul "Accesiunea imobiliară artificială şi îmbogăţirea fără justă cauză" pe site-ul www.universuljuridic.ro .

Mai 2021 - a apărut revista "Universul Juridic" nr. 4/2021 în care av. Mihail C. Barbu a publicat articolul "Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sesizată pentru dezlegarea unor chestiuni de drept cu incidenţă în domeniul urbanismului şi al amenajării teritoriului".

Martie 2021 - titularul Cabinetului a publicat articolul "Principiul participării şi creării în comun din Noua Cartă de la Leipzig faţă în faţă cu legislaţia naţională" pe site-ul www.juridice.ro .

Aprilie 2019 - a apărut revista "Dreptul" nr. 4/2019 în care av. Mihail C. Barbu a publicat articolul "Termenele de formulare a plângerii prealabile prevăzute de Legea contenciosului administrativ".

Decembrie 2017 - titularul Cabinetului a publicat articolul "Căi procesuale pentru solicitarea cheltuielilor de judecată" pe site-ul www.juridice.ro .

Martie 2017 - titularul Cabinetului a absolvit cursul "Protecţia datelor şi viaţa privată" organizat de Consiliul Europei, fiind acreditat HELP.

Noiembrie 2014 - titularul Cabinetului a publicat lucrarea "Noul Cod de procedură civilă. Jurisprudenţă rezumată" în parteneriat cu Editura C.H. Beck. Este prima lucrare de jurisprudenţă rezumată pe Noul Cod de procedură civilă.

Copyright © 2010-2021 Cabinet Individual de Avocat Barbu Mihail-Constantin. Toate drepturile rezervate.