Cabinetul Individual de Avocat Barbu Mihail-Constantin este rodul perseverenţei avocatului Mihail C. Barbu, adept al analizei în detaliu şi al păstrării confidenţialităţii afacerilor clienţilor săi, valori care l-au făcut şi l-au păstrat partener al acestora.

Rigoare
Rigoare după şcoala juridică de la Bucureşti.
Confidenţialitate
Confideţialitate după taina ortodoxă a mărturisirii.
Perseverenţă
Perseverenţă din pasiune pentru lucrarea ce tinde spre perfecţiune.
Aprilie 2019 - a apărut revista "Dreptul" nr. 4/2019 în care av. Mihail C. Barbu a publicat articolul "Termenele de formulare a plângerii prealabile prevăzute de Legea contenciosului administrativ".

Decembrie 2017 - titularul Cabinetului a publicat articolul "Căi procesuale pentru solicitarea cheltuielilor de judecată" pe site-ul www.juridice.ro .

Martie 2017 - titularul Cabinetului a absolvit cursul "Protecţia datelor şi viaţa privată" organizat de Consiliul Europei, fiind acreditat HELP.

Noiembrie 2014 - titularul Cabinetului a publicat lucrarea "Noul Cod de procedură civilă. Jurisprudenţă rezumată" în parteneriat cu Editura C.H. Beck. Este prima lucrare de jurisprudenţă rezumată pe Noul Cod de procedură civilă.

Aprilie 2013 - titularul cabinetului a publicat ediţia a III-a a lucrării "Cartea de termene în procedura civilă" pe baza noului Cod de procedură civilă, la prestigioasa editură juridică C.H. Beck.

Octombrie 2012 - a apărut revista "Curierul Judiciar" nr. 9/2012 în care av. Mihail C. Barbu a publicat articolul "Procedura de filtrare a recursurilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie potrivit Noului Cod de procedură civilă".

August 2012 - a apărut revista "Curierul Judiciar" nr. 6/2012 în care av. Mihail C. Barbu a publicat articolul "Despre recursul devolutiv".

Mai 2012 - Cabinetul Barbu a formulat în numele unui client plângere la C.N.A. împotriva postului Antena 1 pentru încălcarea dreptului la viaţa privată şi a dreptului la imagine (Solutionată prin decizia C.N.A. nr 307/25.05.2012 cu amendarea postului cu 200.000 de lei).

Copyright © 2010-2021 Cabinet Individual de Avocat Barbu Mihail-Constantin. Toate drepturile rezervate.