Cărţi publicate de titularul Cabinetului
Noul Cod de procedură civilă. Jurisprudenţă rezumată, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014;
Cartea de termene în procedura civilă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009;
Cartea de termene în procedura civilă, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010;
Cartea de termene în procedura civilă, Ediţia 3, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013;
Membrii Academiei Române: ierarhi, preoţi, diaconi, teologi nehirotoniţi şi profesori la instituţiile teologice din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, coautor, Bucureşti, 2009;
Enciclopedia Marilor Personalităţi din istoria, ştiinţa si cultura romanească de-a lungul timpului si de pretutindeni. Vol. XII: Înalţi Prelaţi, Teologi şi Sfinţi ai Poporului Român, Editura Geneze, la care Mihail C. Barbu este coautor.


Studii, articole, note publicate de titularul Cabinetului
Termenele de formulare a plângerii prealabile prevăzute de Legea contenciosului administrativ în "Dreptul", nr. 4/2019;
Studiu asupra Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 119 din 24 octombrie 2007, coautor, în "Revista de drept comercial", nr. 3/2008;
Posibilitatea clericilor ortodocşi de a-şi exercita drepturile în calitate de subiecţi de drept procesual în virtutea unor acte normative noi, coautor, în "Noua Revistă de Drepturile Omului", nr. 2/2008;
Aprobarea prealabilă a episcopului, sub aspectul efectelor dispoziţiilor art. 10 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, în sistemul legislativ românesc, coautor, www.penale.ro;
Cererea de îndreptare sau lămurire a hotărârii judecătoreşti. Efecte, coautor, www.juridice.ro;
Condiţiile acordării ajutorului public, coautor, în "Curierul Judiciar", nr. 11/2008;
Procedura de acordare a ajutorului public, coautor, în "Curierul Judiciar", nr. 12/2008;
Titularii dreptului de întemeiere sau aderare la un sindicat, cu privire specială asupra clericilor ortodocşi, coautor, în "Revista Română de Dreptul Muncii", nr. 6/2008;
Pot moştenitorii să continue ca asociaţi într-o societate cu răspundere limitată de tip clasic în locul autorului lor defunct?, în "Curierul Judiciar", nr. 1/2009;
Renunţarea la dreptul de accesiune, în "Curierul Judiciar", nr. 2/2009;
Accesiune artificială. Dreptul de a culege fructele în cazul constructorului de bună-credinţă. C.A. Craiova, Decizia nr. 91/29.01.2009. Notă (I), în "Curierul Judiciar", nr. 6/2009;
Scurte consideraţii asupra admisibilităţii acţiunii în constatare, în "Revista de note şi studii juridice", nr. 20/2009;
Efectivitatea convocării la conciliere în materie comercială, în "Revista de drept comercial", nr. 10/2009;
Respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale. Limitele atribuţiilor de verificare ale instanţelor. I.C.C.J., Decizia nr. 906/18.02.2009, Notă, în "Curierul Judiciar", nr. 12/2009;
Instanţele disciplinare ale Bisericii Ortodoxe Române, în "Dreptul", nr. 2/2010;
Dreptul la control al asociatului neadministrator. Accesul în sediu şi la actele societăţii. Ordonanţa preşendenţială. Individualizarea prejudiciului C.A. Bucureşti, decizia comercială nr. 886/09.06.2010. Notă, în "Curierul Judiciar", nr. 7-8/2011;
Discuţii cu privire la interdicţia legală a deputaţilor şi a senatorilor avocaţi de a pleda la judecătorii sau tribunale, în "Dreptul", nr. 10/2011;
Despre clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, în "Revista de drept comercial", nr. 12/2011;
Preoţii ortodocşi se pot sindicaliza. Răspuns la critici inadecvate, www.juridice.ro .
Despre recursul devolutiv, în "Curierul Judiciar", nr. 6/2012;
Procedura de filtrare a recursurilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie potrivit Noului Cod de procedură civilă, în "Curierul Judiciar", nr. 9/2012.
Căi procesuale pentru solicitarea cheltuielilor de judecată, www.juridice.ro .
Copyright © 2010-2021 Cabinet Individual de Avocat Barbu Mihail-Constantin. Toate drepturile rezervate.